Poplatky za odpad a psy

  • Poplatky za odpad se budou vybírat v druhé polovině měsíce května, po přestěhování obecního úřadu do opravených prostor. 
  • Výše poplatků je stejná jako v loňském roce - 200 Kč.
  • Poplatek platí občané od 15 do 70 let s trvalým pobytem v obci. Poplatek 200 Kč platí také majitelé chat v obci.
  • Poplatky za psy jsou 60 Kč za prvního psa a 90 Kč za druhého psa.
  • Důchodci a tělesně postižení mají poplatek za prvního psa 30 Kč a za druhého psa 60 Kč. 
  • V případě zájmu může občan uhradit poplatek na účet obce 32521521/0100. Do poznámky je nutné napsat jméno a kolik osob: např. Novák, 2x odpad, 1 pes.