SDH Kyjov

Sbor dobrovolných hasičů obce Kyjov byl ustanoven v roce 1949 na Veřejné schůzi 11. srpna ve složení 16 činných členů.
Byla zakoupena nová motorová stříkačka (tažená), která byla umístěna s ostatním materiálem pro hasiče v přízemí budovy Občanského výboru v Kyjově. V roce 1952 bylo zakoupeno nákladní auto značky Steyer, za kterým se tato motorová stříkačka tahala.