SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

Rozpočet na rok 2013 - schválený
     
     
Příjmy   v tisících Kč
  Daň z příjmu ze závislé činnosti 210,0
  Daň z příjmu fyzických osob ze samost. činnosti 60,0
  Daň z příjmu právnických osob 190,0
  DPH 310,0
  Daň z nemovitostí 220,0
  Eko-kom - třídění odpadu 8,0
  Poplatky ze psů 1,5
  Dotace státní správy 1,7
  Komunální odpad 20,0
  Úroky z vkladů 25,0
  Příjmy z LD Štoky 70,0
  Příjmy celkem 1116,2
     
Výdaje   v tisících Kč
  Dobrovolní hasiči 30,0
  Příspěvky na volnočasové dětské aktivity 20,0
  Knihy, časopisy 5,0
  Komunální odpad - ostatní 20,0
  Komunální odpad - popelnice 60,0
  Péče o vzhled obce, veřejná zeleň 35,0
  Platby za plyn 20,0
  Příspěvek na mateřskou školu 65,0
  Příspěvek na základní školu 100,0
  Sociální příspěvek starým občanům na Vánoce 19,0
  Spotřeba elektrické energie - OÚ 16,0
  Spotřeba elektrické energie - veř. osvětl. 23,0
  Správa a údržba výpočetní techniky - knihovna 2,0
  Správa a údržba výpočetní techniky - OÚ 10,0
  Správa OÚ - knihovník 4,0
  Správa OÚ - zastupitelé 160,0
  Vedení běžného účtu 5,0
  Vedení účetnictví 54,0
  Veřejné osvětlení - opravy a údržba 5,0
  Revitalizace vodní plochy 700,0
  Výdaje celkem 1353,0
     
     
     
     
Vyvěšeno dne: 17. prosince 2012  
Sejmuto dne: 31. prosince 2012