Tříkrálová sbírka 2024

Vážení spoluobčané,

chtěla bych touto cestou poděkovat Vám všem, kdo jste se zapojili do peněžní Tříkrálové sbírky, která se v naší obci konala. Celkem se vybralo ve dvou pokladničkách 10. 095 Kč, které charita rozdělí mezi sociální služby a osoby, které jsou závislé na pomoci druhých.

Z celého srdce děkuji všem koledníkům, Tereze Jandové a Denise Lederové za zorganizování skupinek a celé sbírky.

Přeji Vám hezké a klidné dny,

Renáta Exnerová, starostka obce Kyjov