Dětský den

V sobotu 10. června 2017 se v Kyjově konal dětský den se sousedským posezením. V letošním roce se organizátoři rozhodli, že uspořádají další, v pořadí druhý ročník Kyjovské olympiády. Starosta hasičů Vladimír Šereda slavnostně zahájil Kyjovské olympijské hry ve 14 hodin, vyzval soutěžící, aby dodržovali pravidla fair play, popřál jim dobré sportovní výsledky a hry mohly začít. Her se zúčastnilo na 60 dětí a s nimi také rodiče, kteří si zavzpomínali na svá dětská léta. Slavnostní ukončení her se uskutečnilo o půl páté předáním diplomů, olympijských medailí a dárkovou taškou od Obce Kyjov. Mezitím se připravila kapela Profil, která doplnila atmosféru večera svým hudebním doprovodem. O občerstvení se postaral již tradičně Sbor dobrovolných hasičů obce Kyjov. Sousedské posezení bylo ukončeno hodinu po půlnoci.