Příprava dětského dne a sousedského posezení

Obec Kyjov nemá k dispozici na pořádání akcí kulturní dům, proto hasiči a zastupitelé obce pokaždé den před akcí připravují na návsi stany a posezení pro návštěvníky. Po ukončení sousedského posezení během neděle vše uklidí, uloží do skladu, vypůjčené věci vrátí a zametou náves, na které se akce pořádá.