Sraz rodáků

Dne 27. srpna 2016 se v Kyjově konala velkolepá akce s názvem Sraz rodáků na oslavu 665. výročí první zmínky o Kyjově. Starostka obce sezvala současné i bývalé obyvatele obce. V rámci srazu rodáků proběhlo znovuvysvěcení místní kapličky na návsi. Mši sloužil farář pan Zahálka z farnosti z České Bělé. Kaplička prošla celkovou rekonstrukcí na jaře 2016. Byla to oslava velmi vydařená. Sešli se tu rodáci ze všech koutů země. K této příležitosti vydala obec knihu s názvem Obec Kyjov ve 20. století, kterou si mohli zájemci zakoupit. Atmosféru večera doplnila hudební skupina F.R.E.D.Y. Po celou dobu akce bylo k dispozici občerstvení, o jehož zajištění se postaral Sbor dobrovolných hasičů obce.

Fotogalerie: