Knihovna

Dne 28. ledna 1930 rozhodlo zastupitelstvo o zřízení obecní knihovny, kde prvním předsedou se stal Alois Votava z čp. 9
a knihovníkem Alois Lacina z čp. 8. Členy výboru zvoleni Václav Hyrš, Rudolf Hyrš a Jan Jelínek. Knihovna musela později zaniknout, nejspíše za války, protože roku 1950 vzniká nová a nazvaná po Klementu Gottwaldovi. Ta s různými přestávkami (a již nevěnovaná prvnímu komunistickému prezidentovi) funguje dodnes.

Nejdříve vedla knihovnu p. Gigalová, po ní převzala knihovnu roku 1979 Ludmila Hejkalová. Po roce 1985 byla v knihovnicí Ludmila Janáčková, od roku 2002 vede knihovnu Josef Janáček.

Knihy mohou zájemci vyhledávat v on-line katalogu:

https://kyjov.knihovna.cz/