Obdržené dotace

V roce 2022 získala Obec Kyjov dotaci Obnova vrchního VO po vichřici

V roce 2021 získala Obec Kyjov dotaci z Programu obnovy venkova na "Nákup zahradního traktoru SECO P6 PRO 102"

V roce 2020 získala Obec Kyjov dotaci z Programu obnovy venkova na "Opravu místní komunikace k obecnímu rybníku"

V roce 2019 získala Obec Kyjov dotaci z Programu obnovy venkova na "Zhotovení venkovních schodů k obecnímu úřadu a zhotovení kamenné zdi u krbu obecního úřadu".

V roce 2018 získala Obec Kyjov dotaci z Programu obnovy venkova na revitalizaci obecní zeleně.

V roce 2017 získala Obec Kyjov dotaci z Programu obnovy venkova na opravu budovy obecního úřadu.  

V roce 2016 opravila Obec Kyjov pomocí dotace z Programu obnovy venkova kapličku.

V roce 2015 získala Obec Kyjov dotaci z Programu obnovy venkova na zpevnění povrchu stezky pro pěší.

V roce 2014 opravila Obec Kyjov pomocí dotace z Programu obnovy venkova veřejné osvětlení v obci.

V roce 2013 se pomocí dotace z Programu obnovy venkova pořídil nový bezdrátový rozhlas.

V roce 2012 se pomocí dotace z Programu obnovy venkova provedla celková rekonstrukce místní komunikace v Kyjově

V roce 2011 se opravila díky dotace z Programu obnovy venkova místní komunikace v Kyjově.

V roce 2010 získala obec dotaci z Programu obnovy venkova na vyčištění požární nádrže v Kyjově.

V roce 2009 se díky dotace z Programu obnovy venkova opravilo veřejné osvětlení.

V roce 2008 se vyměnily pomocí dotace z Programu obnovy venkova plastové dvěře a okna na budově obecního úřadu.

V roce 2007 se provedla díky dotaci z Programu obnovy venkova celková rekonstrukce přízemí budovy obecního úřadu.

V roce 2006 se opravila pomocí dotace z Programu obnovy venkova místní komunikace v Kyjově.

V roce 2006 se pomocí Fondu Vysočiny - grantového programu Sportoviště 2006 zrekonstruovalo dětské hřiště v Kyjově.

V roce 2005 se díky dotace z Programu obnovy venkova opravila budova obecního úřadu - výměna střechy.