Historie obce

Kyjov je spolu s místní části Dvorce samostatnou obcí, která se rozkládá asi 4 km na severovýchod od města Havlíčkův Brod. V součastnosti v obci trvale žije okolo 150 obyvatel a její katastrální výměra dosahuje 395 ha.
První písemné zmínky o vsi spadají do roku 1351. S vysokou pravděpodobností však byla založena již při velkém osídlování okolní krajiny po roce 1250. Jméno Kyjov vzniklo odvozením od slova Kyj (dřevěná palice používaná jako zbraň). V současné době je Kyjov moderní obcí s výbornými podmínkami pro klidné bydlení. Pro volnočasové aktivity byla v obci vybudována dvě hřiště, jedno pro malé děti a druhé multifunkční, které je využíváno nejen místními občany. Kyjov je kompletně plynofikován a vybaven dešťovou kanalizací i novým vedením veřejného osvětlení a rozhlasu. Samozřejmostí je kompletní pokrytí bezdrátovým vysokorychlostním internetem.
Z kulturních akcí stojí za zmínku pořádání dětského dne se sousedským posezením, které zajišťuje obec ve spolupráci se sdružením místních hasičů. K oblíbeným akcím patří též rozloučení s prázdninami, Kyjovská drakiáda a rozsvěcení vánočního stromku. Území obce protíná železniční trať Havlíčkův Brod - Pardubice, na níž byla počátkem 20. století vybudována železniční zastávka Břevnice. Ačkoliv nese název sousední obce nachází se v kyjovském katastru.
V okolí vesnice nalezneme rozsáhlé louky a množství převážně smrkových lesů, které podporují klidný a odpočinkový charakter oblasti. Jako významný krajinotvorný prvek zde funguje několik rybníků. Rozsáhlé lesy na sever od obce ukrývají zříceninu hradu Ronovec, na němž podle pověsti kdysi sídlil loupeživý rytíř. Tamější vykopávky potvrdily i aktivní středověké padělání mincí. Malebnou přírodu v kombinaci s blízkostí města si oblíbila spousta chatařů, proto zde nalezneme hned několik chatových osad.